Lukáš Kučera

Pomáhám nacházet cestu

Hrdinská výprava

„To co si přejete, leží na druhé straně vašeho strachu.“

Setkání se sebou ve společnosti dalších lidí, kteří se rozhodli vydat na hrdinskou výpravu do svého nitra. Intenzivní čtyřdenní seberozvojový kurz o tom co nás láká a táhne vpřed a o tom co nám brání se změnit.

V procesu se zaměříte na oblast svého života, se kterou se nejvíce potýkáte a ve které se aktuálně potřebuje nejvíce pohnout z místa. Díky zapojení vašeho podvědomí možná zjistíte, že je to jiná oblast než jste si mysleli.

Seznámíte se s motivem hrdinské výpravy a naučíte se jej rozeznávat ve svém životě. To vám může přinést nový náhled na nepříjemné a náročné události, které nutně přicházejí.

Posílíte svoje sebevědomí, rozvinete svoji odvahu a sebedůvěru a naučíte se lépe naslouchat svému strachu. Odnést si můžete větší jistotu, klid, radost či důvěru, více odhodlání, proaktivity, energie či úplně něco jiného. Pro každého je to individuální a niterné. Přitom to bude mít hluboký přesah do vašeho dalšího života.

Praktické informace

Termín

 • Kurz je o Velikonocích
 • Začínáme  ve čtvrtek 18.4. v 18:30.
 • Končíme na Velikonoční pondělí 22. 4. v 18:30.

Místo a ubytování

 • Objekt Donitra, bývalý chmelový statek na konci vesnice upravený na krásné středisko pro zážitkové a sebezkušenostní akce.
 • Ubytování na postelích či matracích ve vlastním spacáku.

Doprava

 • Pokud pojedete autem, tak je možné parkování na místě těsně u objektu.
 • Pokud nepojedete autem, doporučujeme rezervovat si autobus, který jede v 16:40 z Prahy z Nádraží Holešovice a je v 17:38 v Medonosech. Odtud je možné dojít pěšky přes kopec, nebo pro vás zajedeme autem. V obou případech byste měli stihnout začátek 18:30.
 • Na cestu zpět doporučujeme rezervovat jeden z autobusů, které jedou z Medonos s rozpětím 5 min. První staví v Medonosech v 19:15 a 20:15 je v Praze na Nádraží Holešovice. Druhý jede 19:20 z Medonos a je v Praze na Nádraží Holešovice 20:20.

Strava

 • Zajištěna od snídaně 19. 4. po večeři 22. 4..

Skupina

 • Velikost skupiny min. 6, max. 12 účastníků.

Cena

 • 4400 Kč snížená / 6000 Kč normální / 7600 Kč sponzorská

 Cena a odměna – Co za to zaplatím a co za to dostanu

 • Odměna za hrdinskou výpravu pro vás je nehmatatelná. Je to něco, co si uvědomíte, prožijete a odnesete uvnitř sebe. Je to změna, která nemusí být na první pohled zřejmá, ale může mít ohromný dopad ve vašem životě.
 • Stejně jako v životě, je potřeba pro odměnu něco udělat. V tomto případě je cenou, kromě kurzovného, váš čas, ochota opustit určitá přesvědčení o sobě a odvaha přijmout jak zranitelnost danou částečným odhalením vašeho nitra ostatním, tak i nejistotu zákonitě spojenou s každou důležitou změnou.
 • Samotná cena za kurz zohledňuje znalosti, zkušenosti a čas lektora, náklady na organizaci a propagaci, ubytování stravu a materiálně-technické zabezpečení.
 • Normální cena zohledňující vše výše uvedené v adekvátní výši vychází na 6000 Kč. Protože si uvědomuji, že tato cena může být pro mnohé studující i pracující značná, nabízím možnost rozhodnout se zaplatit sníženou cenu 4400 Kč, která zohledňuje vaše individuální možnosti. Protiváhou této ceně je sponzorská cena 7600 Kč, která zohledňuje vaše možnosti na druhou stranu a umožňuje ukázat štědrost, která může vyvážit omezené zdroje jiných. Navýšení z normální na sponzorskou cenu je možné i po proběhnutí kurzu. Počet sponzorů bude do budoucna vytvářet počet nabídnutých míst za sníženou cenu.

Východiska a průběh kurzu – O čem to bude

Čtyřdenní proces je inspirovaný dílem amerického divadelníka a psychoterapeuta Paula Rebillota. Ten ve svém původním gestalt-terapeutickém procesu využil mnoho prvků divadelního a výtvarného umění a postavil jej na archetypálním obrazu hrdinské výpravy, popsané Josephem Campbellem v knize Tisíc tváří hrdiny. Archetypální hrdinská výprava (monomýtus) se objevuje v příbězích a pověstech národů celého světa. Hrdina se vydává do světa, potkává různé pomocníky, potýká se s démony a zkouškami, zaplatí určitou cenu, aby získal odměnu, se kterou se vrátí zpět.

Tato linka v sobě skrývá univerzální obraz vnitřní cesty osobní proměny a budeme se jí držet i na samotném kurzu. Každý se podívá na svůj život jako celek a nalezne si vlastní jedinečné téma se kterým bude pracovat v průběhu kurzu. K tomuto tématu objeví a rozvine svého vnitřního hrdinu či svoji vnitřní hrdinku – jakési naše lepší já, které představuje naše silné stránky, sebedůvěru, odvahu a motivaci ke změně a rozvoji. Opakem této části je vnitřní démon – naše přesvědčení a strachy, kterými omezujeme sami sebe a bráníme si, abychom se změnili. Ze své podstaty se jedná o to co děláme, aniž bychom si to uvědomovali a opakovaně nás to dostává do stejných či podobných slepých uliček. Důležitou součástí práce bude i probouzení naší životní energie, hravosti a spontaneity – této části budeme říkat vnitřní spontánní dítě a cesta k ní vede přes práci s tělem, dechem, hlasem a smysly. Zjednodušeně můžeme říci, že vnitřní spontánní dítě představuje energii, které může náš vnitřní hrdina dát směr a kterou může náš vnitřní démon potlačit či omezit. Z konfrontace těchto dvou polarit vzejde  vnitřní dar, který vám pomůže získat v životě to, co si přejete. Může to být více energie, radosti, sebejistoty, rozhodnosti, odvahy, klidu či čehokoliv jiného, co potřebujete ke spokojenějšímu životu.

Předvečer

 • seznámení s ostatními účastníky
 • principy společného fungování na akci
 • vysvětlení konceptu hrdinské výpravy.

První den

 • nalezení individuálního tématu
 • posilování našeho lepšího já alias „vnitřní hrdinské části“

Druhý den

 • probouzení  vnitřního dítěte
 •  objevování vnitřního démona

Třetí den

 •  konfrontace vnitřního hrdiny a vnitřního démona

Čtvrtý den

 • uzavření individuálních hrdinských výprav
 • nalezení vnitřního daru
 • plán na přenos objeveného do normálního života.
 • balení a úklid

Způsob práce –  Jak budeme pracovat

Budeme pracovat zážitkově reflektivním způsobem s důrazem na propojení rozumové, emoční a tělesné úrovně.  Setkáte se s tělesnými a dechovými cvičeními, klidnými i dynamickými meditacemi, relaxací a vizualizací, výtvarnými aktivitami, projektivními kartami, intuitivním tancem,  zpomaleným pohybem, individuálním zamyšlení, sdílením ve dvojicích, malých skupinkách i celé skupině, counsilem, storytellingem, hraním rolí či vzájemným dotykem a masážemi.

Velký důraz bude kladen na vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém si budete moci hlídat vlastní hranice, bude v pořádku se některého programu neúčastnit nebo si jej prožít ve vlastní více soukromé verzi.

 Průvodce výpravou

 Lukáš Kučera

 • Působí na volné noze jako lektor, facilitátor a průvodce osobním a kariérním rozvojem. S konceptem hrdinské výpravy pracuje od roku 2006,kdy se účastnil šesti denního zážitkového kurzu pro facilitátory pod vedení Manfreda a Helgy Weule (organizace Adventure life). Původní koncept obohacuje o prvky zážitkové pedagogiky, koučovacího přístupu, oceňujícího ptaní, sociodynamického přístupu, Somatic Experience a Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo.
  Původně vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, což mu dalo racionální pohled na svět. S lidmi pracuje od roku 2004. Více jak 180 dnů strávil při práci se zážitkovou pedagogikou v roli instruktora či garanta zážitkových akci pod spolkem pro rozvoj osobnosti Velký vůz.
 • Po škole tři roky vedl Kariérní centrum ČVUT, což ho přivedlo ke kariérnímu poradenství. Díky soustavnému vzdělávání se individuálnímu i skupinovému poradenství věnuje i na expertní a metodické úrovni. Má za sebou mimo jiné distanční kurz Stockholmské univerzity zaměřený na kariérní poradenství, Švýcarský kurz mapování kompetencí CH-Q. Spoluvytvářel a lektoroval kurz Přednost přednostem postavený na využití Oceňujícího ptaní.
 • Touha po hlubší práci s lidmi ho přivedla k absolvování tříletého výcviku pro práci se stresem a traumatem prostřednictvím tělesného prožívání „Somatic experience“. Aktuálně  je v pětiletém výcviku Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo.
 • Oblast spirituality, meditace a všímavosti a specifické vnitřní práce s emocemi mu otevřel roční výcvik Men Sexuality Training (rok v roli účastníka, rok v roli asistenta) a tříletý Training for Life s Gregorem Steinmaurerem a Komalou de Amorim.
 • Kromě osobního rozvoje se věnuje facilitaci a lektorování ve vzdělávací společnosti Edutica. Jezdí po akcích pro děti i dospělé jako kejklíř, klaun a žonglér. Má rád čtení chytrých knih, intuitivní tanec a kontaktní improvizaci.

Reference

Od účastníků Hrdinské výpravy na podzim 2018 pořádané ve spolupráci se spolkem Kalokagathia:

„Na výpravu jsem se chystala naprosto sebevědomě až do dne před odjezdem, kdy už nebylo cesty zpět, a trochu jsem znervózněla, a popravdě jet tam bylo to nejlepší, co jsem pro sebe udělala. Už se nebojím svých bubáku a ráda se jim příště postavím znovu 🙂 velké díky za to.“ Elena

„Lukáš vedl celou akci velice příjemným způsobem, který vyváženě kombinoval velkou jemnost a empatii s pevností a strukturou (tzn. nekonala se žádná rozplizlost, která často bývá velkým problémem u empatických přístupů). Vřele doporučuji, inspirující a skvělá akce, perfektně zorganizovaná.“ Tomáš

Přihlášení a kontakt

Pokud máte zájem se účastnit nebo byste rádi věděli více, napište mi na lektorlukas[at]gmail.com nebo zavolejte na 777 023 247.

Přímo přihlásit se můžete i přes formulář:

DROP A COMMENT

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *