Lukáš Kučera

Pomáhám nacházet cestu

Jak lépe zvládat stres a být v životě spokojenější?

Dva navazující semináře 8.4. a 15.4., vždy od 18 do 21 hodin. Přihlásit se je možné i na jeden seminář.

Jak lépe zvládat stres?

8.4. 18:00-21:00

V první části se podíváme podrobněji na to co je stres, jak se projevuje a co může přinášet v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Dozvíte se, jaké faktory mají vliv na naší citlivost vůči stresu a kapacitu jeho zvládání. A také, jak můžeme tuto naší kapacitu na zvládání stresu dlouhodobě rozvíjet.

Seznámíte se, se třemi úrovněmi aktivace našeho nervového systému (pohodová, akční a odpojená), jejich vlivem na naše fungování a prožívání a neurofyziologickými mechanismy, které ovlivňují přechod mezi těmito úrovněmi.

Podrobněji se budeme zabývat vlivem stresu na naše mentální schopnosti, emoční prožívání a chování, včetně nutkavého a možného závislého chování. Věnovat se budeme i tělesným příznakům aktuálního i chronického stresu a jejich uvolňování.

Pomocí jednoduchého dotazníku si zhodnotíte míru svého stresového zatížení za poslední rok. Dostanete praktické techniky a tipy na zvládání aktuálního stresu a uvolňování stresu dlouhodobého, pracující s tělem, dechem, hlasem, vizualizací a všímavostí.

 

 Jak být v životě spokojenější?

15.4. 18:00-21:00

Ve druhé části se budeme věnovat tomu, co potřebujeme, abychom byli v životě spokojení. Vyzkoušíte si rozdíl mezi pocitovým a rozumovým hodnocením naší spokojenosti v důležitých aspektech našeho života. Tyto aspekty jsou inspirovány Teorií duševní pohody od předního amerického psychologa Martina Seligmana. Postupně projdeme jednotlivé aspekty, ke kterým dostanete inspiraci na zamyšlení i praktické tipy. Jedná se o aspekty prožívání příjemných emocí, udržování dobrých vztahů, zapojení do činnosti, úspěšného výkonu a smysluplnosti.

Podíváme se na „tajné programy“, které nám v naší spokojenosti brání a vyzkoušíte si praktickou strukturu pro jejich odhalování a přetváření.

Dále dostanete nástroje pro zmapování rovnováhy v šesti oblastech, které jsou důležité pro váš život (práce, rodina, vztahy, zdraví, atd.). K tomu tipy na proaktivní plánování pro zlepšení v těchto jednotlivých oblastech.

V průběhu kurzu budou zařazeny i praktická cvičení na rozvoj vnímání sebe sama a dostanete konkrétní doporučení pro rozvoj a posilování vaší spokojenosti.

Jak budeme pracovat?

Při seminářích se střídá facilitovaný sběr podnětů od účastníků se vstupy lektora. Dále bloky teoretického výkladu, praktické aktivity s následnou krátkou reflexí, sdílení účastníků v malých skupinkách i celé skupině, prostor pro individuální zamyšlení.

Před samotným seminářem vám přijde krátký dotazník, který slouží k orientaci lektora o vaší pokročilosti a očekáváních a také k vašemu nalezení na téma. Po vyplnění dotazníku dostanete (ještě před seminářem) materiály zpracované ve formě myšlenkových map a pracovních listů, se kterými můžete na semináři pracovat.

Jak se přihlásit?

Napište mi na lektorlukas@gmail.com nebo přes níže uvedený formulář.  Já vám pošlu instrukce k zaplacení.

Cena 600 Kč za jeden seminář, 1000 Kč za oba semináře.

Termín na přihlášení na semináře je do 31. 3.. Pokud se do tohoto termínu poskládá alespoň 6 přihlášených, budou se semináře konat. Pokud se budete chtít přihlásit i později, napište a pokud bude místo, rád vás vezmu. Max. počet je 16 účastníků, kvůli zachování interaktivity semináře. Při odhlášení do týdne před seminářem vracím celou částku za seminář. Při odhlášení do 3 dnů před konáním semináře 50 %. Dále nic. Pokud za sebe najdete náhradníka, můžete mu své místo přenechat.

Pokud je na vás cena moc velká, ale rádi byste se zúčastnili napište mi, zkusíme se nějak domluvit.