Lukáš Kučera

Pomáhám nacházet cestu

Průvodce

Pomáhám rozvíjet schopnost chápat, hledat, jednat a radovat se. Pracuji s myslí, emocemi i tělem. Výsledkem může být vaše větší spokojenost.jistota.rovnováha.sebedůvěra.cílevědomost.

Poradce 300x300Jako kariérní poradce pracuji s lidmi v obdobích začátku či změny profesního směřování. Spolu objevujeme silné stránky a talenty, posilujeme sebedůvěru a motivaci. S těmi, kteří již mají své místo, pracuji na rozvoji silných stránek, sebeprezentaci, větší asertivitě, nastavění hranic a rovnováhy mezi osobním a pracovním životem a prevenci či zvládnutí vyhoření.

Jako průvodce osobním rozvojem pracuji s lidmi na zvládání trémy a nejistoty, zdravém a přiměřeném prožívání emocí, rozvoji sebedůvěry, schopnosti nastavit si hranice a celkové schopnosti zklidnit a podpořit sám sebe.

Jako Somatic Experience practicioner pracuji i s dlouhodobými bolestmi, které přetrvávají i po fyzickém uzdravení a se starými emočními zátěžemi, které se mohou projevovat mimo jiné, celkovou nejistotu, obavami, pesimistickým pohledem na svět, častými pocity ohrožení, bezdůvodnými obdobími, kdy se cítíme špatně nebo nemáme energii.  Také různými symptomy, se kterými si klasická medicína neví rady a které jsou způsobené nerovnováhou našeho nerového systému. Jedná se o dlouhodobou práci zaměřenou na rozvoj vnímání a prožívání vlastního těla, posilování kapacity na zvládání stresu a nárůst schopnosti prožívat a vnímat dobré věci.

Kromě Somatic Experience pracuji s konceptem Oceňujícího ptaní, se zážitkovým přístupem a různými kreativními technikami např. kartami, koučovacím přístupem, sociodynamickým poradenstvím či švýcarskou metodou mapování kompetencí CH-Q.

Máte zájem o individuální práci?

Kontakt

Lukáš Kučera

777 023 247
lektorlukas[at]gmail.com