Lukáš Kučera

Pomáhám nacházet cestu

Poradenství

Pomáhám rozvíjet schopnost chápat, hledat, jednat a radovat se. Pracuji s myslí, emocemi i tělem. Výsledkem může být vaše větší spokojenost.jistota.rovnováha.sebedůvěra.cílevědomost.

Poradce 300x300Poskytuji individuální poradenství založené na pohledu, že každý je expertem na svůj život. Moje role je potom rolí průvodce, který vám pomáhá vyřešit danou situaci v rámci vašich možností a vašeho životního příběhu. Jsem především partnerem, který provází procesem a pomáhá se zvědomením a rozvojem potřebných kompetencí a zdrojů, překonáním vnitřních bariér a bloků. Společně dojdeme k tomu, abyste si do budoucna dokázali pomoci sami.

V karierním poradenství se soustředí především na aktuální přístupy provázení klienta (koučovací přístup, sociodynamické poradenství, zážitkové kariérní poradenství, švýcarský systém uznávání kompetencí CH-Q, life-design, oceňující ptaní). Vzdělání a přehled v této oblasti jsem získal především díky Euroguidance, návštěvě konferencí o LifeDesignu v Italské Padově, přeshraničním seminářům Crossborder (Bled, Varšava), poradenskému kurzu Univerzity Karlovy a distančnímu kurzu Stockholmské univerzity. Spolupracoval jsem na projektu Přednost přednostem, který v sobě propojoval hledání silných stránek, zážitkové kariérní poradenství a oceňující ptaní.

Mám dokončený tříletý výcvik Somatic Experience zaměřeném na práci s traumatem prostřednictvím tělesného prožívání. Jako účastník v prvním roce a jako asistent v druhém roce jsem byl v ročním výcviku vědomé mužské sexuality vedeném Gregorem Steinmaurerem. Mám za sebou také tříletý sebezkušenostní výcvik pro život zaměřený na práci s vědomou přítomností, emocemi, tělesným prožíváním a zaměřením pozornosti.

Aktuálně jsem v pětiletém výcviku Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo.

Kontakt

Máte-li zájem o individuální či skupinové poradenství, napište, zavolejte:
Lukáš Kučera
777 023 247
kucera[at]velkyvuz.cz

Témata

Hledání práce a představa o budoucí kariéře

Vytvoření představy o tom, jaká práce je pro vás na základě vašich silných stránek, hodnot, zájmů a dosavadních zkušeností vhodná. Podpora, povzbuzení a orientace v rámci procesu hledání práce.

Životní rovnováha a spokojenost

Pomoc s nalezením životní rovnováhy, time managementem, stanovováním priorit, plánováním, rozlišováním důležitého a naléhavého a budováním potřebných návyků. Psychohygiena, prevence vyhoření, obnova sil a regenerace vnitřních zdrojů. Rozvoj pozitivního pohledu na svět a na sebe sama.

Sebevědomí a sebedůvěra

Poznávání sebe sama, rozvoj sebelásky a sebepřijetí, trénink duševní pružnosti a pozitivního pohledu na svět. Rozvoj schopnosti prožívat a zvládat vlastní emoce a pěstování vnímání vlastního těla. Uvědomování a změna postojů a přesvědčení. Práce s vnitřní jistotou a sebedůvěrou.

Sebeprezentace

Trénink a rozvoj dovedností potřebných k tomu „se prodat“. Nácvik zvládání trémy a networkingu. Rozvoj sebedůvěry a vnitřní jistoty díky zvědomení silných stránek a hodnot. Pomoc s životopisem, přípravou na pohovor, nácvik prezentačních dovedností.