Lukáš Kučera

Pomáhám nacházet cestu

Dreamwork

 

Představte si práci, která vás bude naplňovat, bavit, budete v ní vynikat, bude vám dávat smysl, ostatní ocení vaše kvality, dostanete adekvátně zaplaceno a přitom vám nezabere všechen čas.

Nereálný sen? Možná…

Každopádně, čím lepší máte představu, tím větší je šance, že se k takovéto práci „dopracujete“. Vědomí toho, jaké místo má práce ve vašem životě, v čem jste dobří, co můžete nabídnout, co je pro vás důležité a co potřebujete ke své práci, vám pomůže být spokojenější i ve vaší aktuální práci či při hledání práce budoucí.

Cyklus šesti seminářů, které na sebe navazují. Semináře probíhají od 18:00 do 21:00 on-line přes platformu zoom.

Seminář je vhodný pro lidi, kteří nejsou spokojeni se svým pracovním životem a potřebují změnu, i pro ty, kteří jsou spokojeni a chtějí aktivně pracovat na své osobní kariéře. Obzvláště vhodný je pro lidi v přechodovém období mezi studiem a prací, ke konci rodičovské dovolené, při přechodu na volnou nohu, rozjíždění svého osobního projektu či hledání toho, kde se do budoucna nechat zaměstnat.

 

 

Silné stránky a zdroje (18. 1. 2021)

Možná své silné stránky znáte a nechcete se jimi chlubit. Možná jsou pro Vás samozřejmostí, kterou si ani neuvědomujete. Věci, ve kterých jsme dobří, často sami nevidíme, a přitom je to naše deviza. To, co dobře umíme, nás zase nemusí bavit. Přitom nejspokojenější a nejproduktivnější jsme, pokud využíváme svoje silné stránky na správném místě. Pomáhají nám nejen k větší efektivitě, ale také jejich využívání může sloužit jako zdroj energie a radosti.

Přijďte si najít a pojmenovat své silné stránky. Zhodnotit, nakolik je využíváte v práci. Rozšířit si pojetí toho, co může být silná stránka. Podívat se na to, jak je potřeba vaše silné stránky vyvažovat.  Najít, co vám ve vašem pracovním životě dodává energii (funguje jako zdroj) a co vám energii bere.

Budete hledat odpověď na otázky:
V čem jsem dobrý a nakolik si v tom věřím?
Co mi dodává energii a co mi ji naopak bere?
Kde mohu již nyní více používat své silné stránky?

Osobní kariéra a sebevědomí (25. 1. 2021)

Seznámíte se s pojetím osobní kariéry, které propojuje vaše dosavadní pracovní zkušenosti a umožňuje vám lepší plánování do budoucna.  Zmapujete si, jaká přesvědčení máte spojená s prací a kariérou. Podíváte se, jak tyto přesvědčení ovlivňují vaše pracovní sebevědomí a pracovní spokojenost. Co vše má vliv na to jakou práci hledáte, jak jste výkonní, co očekáváte, co pro vás představuje úspěch, i jaký máte vztah k penězům. Také, jak si dokážete nastavit hranice, s čím se smíříte, jak jste si jistí a jak jste celkově spokojeni.

Pojmenujete si která přesvědčení jsou užitečná, a chcete je dále vědomě posilovat, a která vás naopak omezují a potřebujete se jich zbavit.

Dostanete nové pohledy na kariéru a její průběh, podíváte se, v jaké fáze své kariérní dráhy jste. Dozvíte se, co potřebujete k tomu, abyste byli v práci více spokojeni.

Budete hledat odpověď na otázky:
Co pro mě znamená úspěch?
Jaký mám vztah k penězům?
Co je pro mě v práci důležité?
Co potřebuji pro to, abych byl v práci spokojen?

 

Vize a sny (1. 2. 2021)

Hledání práce vašich snů vám může pomoci nejen pro vytvoření představy, jakou práci chcete v budoucnu. Snění, zdánlivě odtržené od reality, vám může ukázat další cestu k práci, která vás bude bavit a naplňovat současně. Také vám může pomoci uvědomit si, jaké kvality a hodnoty jsou pro vás důležité i v současné práci, a tím vnést více spokojenosti do přítomnosti.

Uvidíte, že ve snech je skrytá velká energie, která se může dostat do vašeho život již nyní. Čím blíže budete své vizi a čím více vám bude vaše práce dávat smysl, tím více radosti, energie a úspěchů vám bude přinášet.

Podíváte se na místo práce ve vašem budoucím životě z jiné perspektivy. Pracovat budete sami i ve dvojicích a malých skupinkách s imaginací, fantazií, dětskými i budoucími sny.

Budete hledat odpověď na otázky:
Jaká práce mi dává největší smysl?
Jaké hodnoty jsou pro mě v pracovní oblasti důležité?
Co bych si opravdu přál/a dělat?
Co pro to mohu udělat již nyní?

Design a hranice (8. 2. 2021)

Konkrétnější představa o tom, jak má vypadat vaše budoucí práce, vám pomůže při jejím hledání. Podobně lepší představa o tom, jak chcete, aby vypadala stávající práce, vám pomůže lépe si nastavit v práci hranice a rozpoznat co můžete změnit a s čím se budete muset smířit. Díky tomu budete v práci spokojenější a dokážete se lépe zaměřit na důležité věci.

Zmapujete si různé praktické aspekty související s prací. Z nabízených možností si sestavíte profil své ideální práce.  Podíváte se, co je pro vás v práci důležité na obecné úrovni: např. např. kolektiv, zodpovědnost, uplatnění kreativity, jistota, atd.…Tak i na praktické úrovni např. délka a rozvržení pracovní doby, pracovní prostředí, firemní kultura, atd…

Vyzkoušíte si pracovat s vizualizací v psané formě i prostřednictvím představivosti. S pomocí vizualizace potom budete pracovat s konkrétnější podobou vaší práce. A to jak práce současné, tak případné práce budoucí.

 

Budete hledat odpověď na otázky:
Co je pro mě v práci důležité?
Jak má moje práce konkrétně vypadat?
Co prakticky potřebuji na to, abych byl v práci spokojen?
Jak si v práci nastavit hranice? 

Osobní plán (15. 2. 2021)

Pro náš životní i kariérní plán jsou důležité dvě polarity. Jedna je plánování a druhá otevřenost. Na tomto semináři se budeme věnovat oběma těmto polaritám a jejich vyvažování. Dobrý a realistický plán je zásadní pro proaktivní rozvoj vaší osobní kariéry. Určitá otevřenost potom přináší více možností a větší klid.

Na tomto setkání poskládáte a propojíte důležité části získané v předchozích seminářích do jednoho celku. Vytvoříte si svůj osobní kariérní plán na jeden papír s pomocí metody lean canvas. Na základě toho potom budete vytvářet svůj osobní kariérní plán. To vám v budoucnu pomůže při hledání práce, pro zlepšování své zaměstnatelnosti, pro rozjíždění svých projektů či pro zvyšování vaší spokojenosti ve stávající práci.

Dozvíte se i tipy a doporučení na práci s nejistotou, náhodou a vytvářením různých variant.

Budete hledat odpověď na otázky:
Jak se dostanu blíže k práci, kterou chci dělat?
Na čem mám dále pracovat?
Jaké konkrétní kroky udělám? 

Jak si to naplánuji?

Jak se prodat (22. 2. 2021)

Nestačí mít představu, co chcete dělat, je třeba se ještě umět „prodat“. K tomu potřebujete nejen vědět, v čem jste dobří, ale i komu se chcete prezentovat a jakým způsobem.

 

Dozvíte se nejen, jak se připravit na pohovor, ale i jak prezentovat svůj projekt či nabízet spolupráci. Seznámíte se se základy networkingu. Prakticky si připravíte krátkou osobní prezentaci a získáte zpětnou vazbu od lektora i ostatních.

 

Budete hledat odpověď na otázky:
Co mohu nabídnout?
Jak zaujmout ostatní?
Kde a jak mám hledat práci?
S kým mohu spolupracovat a co mi to přinese?

 

Cena

Cena celého kurzu 3000 Kč.  Ke každému semináři dostanete předem materiály se kterými budeme pracovat. Cyklus se bude konat při min. počtu 6 účastníků. Max. počet účastníků je 12. Termín pro přihlášení a zaplacení účastnického poplatku je do 11. 1. Pokud máte zájem, ale aktuálně nemáte peníze, ozvěte se mi a nějak se domluvíme. Storno podmínky budu řešit individuálně.

Reference
Lukášův seminář, mě zastihl ve chvíli, kdy jsem řešil své životní směřování. Díky Lukášově vedení a přístupu se mi povedlo najít odpovědi na již dlouho poležené, ale nevyslovené otázky. Při praktických a hravých aktivitách jsem se výborně bavil a zároveň dokázal odhalit mou další životní cestu. Zároveň jsem měl čas sám na sebe. Vše doplňoval otevřený kolektiv účastníků, který se na semináři potkal. Díky, TK


Lukášův kurz Dreamwork mě zaujal na rodičovské dovolené, kdy jsem sama bilancovala, co se sebou po pracovní stránce dál. Dlouho jsem uvažovala o individuálním koučinku, nakonec jsem zvolila kurz Dreamwork. Skupinový kurz měl pro mne především tu výhodu, že jsem mohla své sny a neurčité plány sdílet s více lidmi a dostalo se mi více náhledů na věc. Na kurzu jsem si ukotvila, jaké jsou mé silné stránky, ujasnila si své priority. To rozhodně stálo za to, nemám už teď potřebu se dále zabývat pochybami o sobě a svých snech a mohu jít a hledat cesty, jak je realizovat. Lukáš je velmi empatický, metody, které zvolil (ať už pohybové nebo diskusní nebo práci s obrázky) mi sedly a pomohly mi si ukotvit důležitá východiska pro můj další pracovní život. Díky, Lukáši. Andrea

 

Kontakt

Pro přihlášení či více informací mě můžete kontaktovat přímo, nebo přes formulář uvedený níže.
Lukáš Kučera
777 023 247
lektorlukas[at]gmail.com

 

DROP A COMMENT

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *